{{ location.label }}
{{ location.label }}
Odkiaľ letíte?
Kam letíte?
Kedy odchádzate?
Wau, Vy teda milujete cestovanie! Bohužiaľ, môžeme vyhľadávať maximálne medzi 10 letiskami naraz...
Vyberte dátum v budúcnosti, prosím. Ak budeme ponúkať cestovanie časom, dáme Vám vedieť.
Cestujete späť v čase? Uistite sa prosím, že dátum návratu je až po dátume odchodu.
V ponuke máme len lety na nasledujúcich 12 mesiacov, asi ste väčší plánovač ako my.
Hľadanie spojenia kamkoľvek nemôže byť kombinované so špecifickými dátumami.

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

 • Ďakujeme za využitie služby www.aletenky.sk (ďalej len „stránka“), ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou SkyPicker.com s­.r.o.
 • Tieto podmienky sa vzťahujú na vaše používanie tejto stránky vrátane uzavretého softvéru, obsahu a dát v nich obsiahnutých.
 • Používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali a porozumeli im, a s ich obsahom súhlasíte.
 • Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto podmienok, prestaňte prosím túto stránku používať.

Použitie stránky

 • Snažíme sa vždy poskytovať aktuálne a presné dáta. Nemôžeme ale ručiť za ich úplnosť a presnosť po celú dobu. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody alebo chyby, ktoré vznikli v dôsledku používania tejto stránky.
 • Táto stránka iba poskytuje informácie. Nepredávame žiadne služby ani produkty.
 • Všetky údaje o cenách majú len informatívny charakter.
 • Informácie z týchto stránok slúžia len na osobné a nekomerčné použitie.
 • Služby na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“ a môžu sa kedykoľvek zmeniť.
 • Je zakázané používať túto stránku iným spôsobom, než je uvedené v týchto podmienkach.
 • Používaním tejto stránky potvrdzujete, že toto použitie je v súlade so zákonmi a predpismi krajiny, z ktorej na stránku pristupujete.

Zakázané je:

 • Upravovať, pozmeňovať alebo iným spôsobom manipulovať s obsahom tejto stránky.
 • Používať stránku k nelegálnym činnostiam a nedodržiavať platné zákony a predpisy.
 • Používať túto stránku za účelom dosiahnutia zisku akýmkoľvek spôsobom.
 • Používať túto stránku akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ohrozil, alebo obmedzil záujmy prevádzkovateľa.
 • Kopírovať, predávať, prenajímať alebo akýmkoľvek iným spôsobom distribuovať ktorúkoľvek časť tejto stránky.
 • Používať automatizovaný program akéhokoľvek druhu za účelom využitia obsahu stránky akýmkoľvek spôsobom.
 • Obchádzať akékoľvek technické opatrenia softvéru na týchto stránkach umiestnenom.
 • Umožniť prístup akémukoľvek vírusu, červu, Trójskemu koňovi alebo inému škodlivému programu k tejto stránke.

Zodpovednosť

 • Nemôžeme zaručiť presnosť ani úplnosť obsahu týchto stránok a preto sa na ne nikdy nespoliehajte. Použitie týchto stránok je len na vaše vlastné riziko.
 • Nemôžeme zaručiť neobmedzenú dostupnosť, úplnosť, bezchybnosť a presnosť týchto stránok.
 • Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zmluvné aj iné vzťahy vzniknuté s tretími stranami ako dôsledok používania tejto stránky.
 • Kvôli povahe internetu nenesieme zodpovednosť za technické problémy vzniknuté pri používaní tejto stránky.

Beztrestnosť

 • Použitím týchto stránok súhlasíte s tým, že prevádzkovateľov nevystavíte prípadným žalobám a odškodníte ho od všetkých nárokov, poplatkov, náhrad škôd a iných nákladov v prípade súdneho konania súvisiaceho s vaším používaním tejto stránky.

Odkazy na stránky tretích strán

 • Táto stránka obsahuje odkazy na stránky nami neprevádzkované. Odkazy na tieto stránky sú poskytované iba na informačné účely. Neručíme za obsah a praktiky týchto stránok.

Výmenné kurzy

 • Výmenné kurzy mien sú len informatívne. Pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a neručíme za ich správnosť.

Autorské právo

 • Táto stránka a všetok obsah na nej je dielom prevádzkovateľa, spoločnosti SkyPicker.com s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek forma distribúcie ktorejkoľvek časti tejto stránky v akejkoľvek forme je prísne zakázaná.

Rezervácia leteniek

Web a aplikácie Aletenky.sk ponúkajú možnosť zarezervovať si niektoré letenky priamo. Táto rezervácia je prevádzkovaná SkyPicker.com, vzťahujú sa na ňu obchodné podmienky spoločnosti SkyPicker.com s.r..o a aj zákaznícku podporu vybavuje team SkyPicker.com. Podrobné podmienky rezervácie nájdete na tomto odkaze.

Čítajte tiež Zásady ochrany súkromiaPáčia sa Vám ALetenky?

Predtým, než opustíte túto stránku...

Považujete stránky Aletenky.sk za prínosné? 9 z 10 vašich kamarátov by sa páčil tiež. Rozširujte slová chvály o našich stránkach!